Opieka medyczna

0
1008
Rate this post

Podobno miarą rozwoju cywilizacji każdego kraju jest jego poziom opieki medycznej. Jaka jest opieka medyczna w Polsce? Z opinii pacjentów wynika, że nie stoi ona na zbyt dobrym poziomie. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że opieka medyczna w naszym kraju jest niedofinansowana? A co za tym idzie, w szpitalach brak odpowiedniej ilości personelu i odpowiednich sprzętów? Z pewnością, jest to główny powód dla którego opieka medyczna w Polsce cieszy się naprawdę złą sławą. Pensje lekarzy są zdecydowanie za niskie, więc biorą oni zbyt wiele dyżurów a w efekcie są przepracowani, przemęczeni i mniej wydajni i skoncentrowani niż powinni być. Sytuacja jest jeszcze gorsza jeżeli chodzi o pielęgniarki i salowe! Jest to wysoce niepokojący stan.
Pewnym pocieszeniem może być fakt, że choć państwowa opieka medyczna jest w tak kiepskiej kondycji, to jednak mamy do czynienia z rozwojem prywatnej opieki medycznej. Czy prywatna opieka medyczna jest nadzieją na przyszłość dla pacjentów? Być może… ale tylko dla niektórych z nich. Powiedzmy sobie bowiem szczerze, że nie każdego stać na wydatek jakim jest korzystanie z usług lekarzy w prywatnych gabinetach. Pozostaje nam więc mieć nadzieję, że rząd naszego kraju uświadomi sobie jak ważna dla obywateli jest opieka medyczna i przeznaczy więcej środków z budżetu na jej finansowanie.