Choroby zębów

0
1041
Rate this post

Choroby zębów
84% pięciolatków w Wiel­kiej Brytanii ma przynajmniej jeden zepsuty ząb, a w 8 lat póź­niej próchnica doprowadza do uszkodzenia 1/3 młodzieńczych zę­bów. Ostatnia wojna przyniosła pewną poprawę, poprawa ta zo­stała jednak zniweczona przez pokój. Obecnie około 5000 osób poniżej 20 lat otrzymuje co roku kompletne protezy na górną i dolną szczękę.

(W pewnym liście do British Medical Journal w r. podano błędnie, że 90 000 dzieci brytyjskich rocznie opuszcza szkoły z protezami zębowymi: liczba ta została przedru­kowana w gazetach, ale nawet jej szokująco fałszywa wysokość nie wzbudziła ogólnego zaniepokojenia). W samych tylko ramach Społecznej Służby Zdrowia 14 000 000 Anglików poddaje się le­czeniu zębów. W Stanach Zjednoczonych 18% wszystkich do­rosłych w wieku do 79 lat nie ma zupełnie zębów naturalnych, a dalsze 9% ma takie zęby tylko na jednej szczęce, biali tracą zęby dwukrotnie częściej niż Murzyni. Według danych Publicz­nej Służby Zdrowia na próchnicę zębów cierpi 97% dzieci ame­rykańskich, a w okresie rozpoczynania wyższych studiów śred­nio 11 zębów uległo całkowitemu zepsuciu lub zostały stracone. W amerykańskiej tradycji narodowej złych zębów miał udział sam Jerzy Waszyngton, jedna z jego niedobrze zresztą dopaso­wanych protez została wyrzeźbiona z kła hipopotama. Ubytki uzębienia u ludzi bogatych uzupełniano w przeszłości zębami zwierząt i innych dawców, jak na przykład niewolników, zaś zęby spod Waterloo były przez wiele lat dostępne w dużych iloś­ciach.