Nadmiar zelaza

0
2492
Rate this post

Nadmiar żelaza w organizmie występuje w pierwotnej hemochromatozie,. hemosyderozie potransfuzyjnej i zatruciu preparatami żelaza. Głównym celem leczenia jest usunięcie nadmiaru żelaza. W hemochromatozie pierwotnej można tego dokonać przez powtarzalne upusty krwi. Natomiast w hemosyderozie potransfuzyjnej (niedokrwistość apla-styczna, przewlekła niedokrwistość hemolityczna. hemoglobinopatie, talasemia) należy stosować związki chelatujące żelazo. Wśród wielu leków, wykazujących właściwości tworzenia rozpuszczalnych związków z żelazem, praktyczne zastosowanie kliniczne znajduje deferoksamina. Deferoksamina jest hydroksylaminą (pochodna kwasu hydroksamowego) wytwarzaną przez Streptomyces pilosus. Sól metanowo-sulfonowa (Desferal) jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i wiąże wybiórczo żelazo trójwartościowe (maksymalnie 8,5 mg/100 mg leku), Z przewodu pokarmowego nie wchłania się. Musi być podawana pozajelitowe — dożylnie lub podskórnie, rzadziej domięśniowo ze względu na duża bolesnosć. Okres półtrwania w osoczu wynosi 5—10 min.