Jak czyścić zęby?

0
717
Rate this post

Jak czyścić zęby?
Charles Goodyear odkrył metodę wulkanizowania gumy, co nie tylko umożliwiało wykonywanie protez dokładnie pasujących, lecz także umożliwiło utrzymywa­nie ich w prawidłowym położeniu przez działanie ssące. Współ­czesne protezy zębowe ładnie wyglądają i są przyjemne w doty­ku, jednak nie pozwalają jeszcze na stosowanie nacisku wywie­ranego przez normalne szczęki przy gryzieniu i żuciu: zamiast normalnego nacisku 67,5/115,5 kg, przy użyciu protez można gryźć zaledwie z siłą 4,5/13,5 kg, gdyż mimo tej samej wytrzymałości szczęk tkanki pod protezą nie wytrzymują większego obciążenia. gryzieniu powiedział Albert Schweitzer Johnowi Guntherowi, że ugryzienie przez człowieka jest najbardziej niebezpieczne, mniej groźne jest ugryzienie przez węża, jeszcze mniej przez małpę. Na konferencji dentystycznej w Londynie w prof. R.D. Emsłie przedstawił eksperyment przeprowa­dzony w Sudanie w celu oceny różnych sposobów. Metody przed­stawione są kolejno w zależności od skuteczności działania. Patyk do żucia (rozpowszechniony w Afryce, zalecany przez Ma­hometa). Ręcznik na palcu (w kodeksie muzułmańskim istnieje przepis mycia ust za pomocą kciuka i palca wskazującego, nie do zastosowania w oko­licach, gdzie nie używa się ręczników). Szczotka do zębów została rozpowszechniona w świecie uprzemysłowio­nym. Różne typy szczotek i pasty powodują energiczne ścieranie. Obec­nie w modzie s a szczotki elektryczne. Żucie lubanu, czyli naturalnej żywicznej guma do żucia. Okazuje sie, że skuteczne jest też jedzenie domu – owocu włóknistego.