Leki sympatykolmetyczne i parasympatykolityczne

0
1597
Rate this post

W stanach nagłego spadku ciśnienia oprócz analeptyków zastosowanie mogą znaleźć leki sympatykomimetyczne, pobudzające zarówno receptor a, jak i j3. Podnoszą one ciśnienie tętnicze, nie zmniejszając przepływu krwi w tkankach. Do leków o takim działaniu należy mefentermina (Wyamine) oraz efedryna. Efedryna działa korzystnie zwłaszcza w za-paści występującej w czasie znieczulenia rdzeniowego. Lewarterenol (Leyonor, diwinian alkoholu (—)-L-(aminoetyloprotoka-techolowego)) we wlewie kroplowym pozwala na podtrzymanie ciśnienia tętniczego, jednak upośledza obwodowy przepływ krwi. Metaraminol (Aramin) działa podobnie do lewarterenolu, ale jego działanie utrzymuje się znacznie dłużej – do 1 h po wstrzyknięciu domięśniowym. Metaraminol pobudza bezpośrednio receptory a-adrener-giczne, wzrost ciśnienia zależy głównie od skurczu naczyń, a w mniejszym stopniu od zwiększenia pracy serca. W przeciwieństwie do mefenterminy, metaraminol wydaje się zmniejszać przepływ obwodowy krwi (z wyjątkiem serca), choć doniesienia na ten temat są sprzeczne.