Rate this post

W obliczu rosnącej liczby ugód frankowych, klienci Raiffeisen Banku znajdują się na rozdrożu ważnych decyzji finansowych. Ten artykuł ma na celu dostarczenie dogłębnej analizy i poradnikowych informacji dotyczących procesu ugód z Raiffeisen Bankiem, pomagając zainteresowanym klientom zrozumieć ich pozycję i możliwe kroki do podjęcia.

Wprowadzenie do Ugód Frankowych

Ugody frankowe dotyczą kredytów hipotecznych zaciągniętych w szwajcarskiej walucie, które stały się przedmiotem kontrowersji i sporów sądowych w Polsce. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował znaczne zwiększenie rat kredytowych, obciążając finansowo wielu kredytobiorców.

Raiffeisen Bank, podobnie jak inne instytucje finansowe, podjął kroki mające na celu rozwiązanie tych sporów poprzez oferty ugód. Ugody te mają na celu zmniejszenie obciążenia finansowego kredytobiorców poprzez różne formy restrukturyzacji zadłużenia.

Kluczowe Elementy Ugody

 • Redukcja zadłużenia: Negocjowane obniżenie kwoty głównej długu.
 • Zmiana waluty kredytu: Opcja przewalutowania kredytu na PLN w ustalonym kursie.
 • Zmiana oprocentowania: Możliwość negocjacji nowych warunków oprocentowania.

Korzyści i Ryzyka Ugód Frankowych

Korzyści

 1. Stabilność finansowa: Ugoda pozwala na uniknięcie niepewności związanej z przyszłymi wahaniami kursów walut.
 2. Zmniejszenie zadłużenia: Możliwość negocjacji obniżki kwoty zadłużenia jest kluczowym elementem ugody.
 3. Uniknięcie procesów sądowych: Ugoda pozwala na zażegnanie sporów bez długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Ryzyka

 1. Zgoda na mniej korzystne warunki: Istnieje ryzyko akceptacji warunków, które nie są w pełni satysfakcjonujące dla kredytobiorcy.
 2. Konsekwencje podatkowe: Przewalutowanie lub redukcja długu może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku.

Jak Przygotować się do Procesu Ugody?

Przygotowanie do procesu ugody z Raiffeisen Bankiem wymaga dokładnej analizy swojej sytuacji finansowej oraz zrozumienia warunków proponowanych przez bank. Poniżej znajduje się lista kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

 1. Dokładna analiza umowy kredytowej: Zrozumienie warunków swojego kredytu jest kluczowe.
 2. Konsultacja z doradcą finansowym lub prawnikiem: Profesjonalne doradztwo może pomóc w negocjacjach z bankiem.
 3. Ocena zdolności finansowej: Ważne jest, aby ocenić swoje możliwości finansowe w kontekście nowych warunków umowy.

Studium Przypadku

Załóżmy, że Klient A zaciągnął kredyt hipoteczny w frankach szwajcarskich w wysokości 300 000 CHF. Po wzroście kursu franka jego zadłużenie wzrosło do równowartości 1 200 000 PLN. Raiffeisen Bank zaproponował ugody, które obejmowały przewalutowanie na PLN po kursie 3,5 PLN za CHF, co redukowało zadłużenie do 1 050 000 PLN.

Wnioski

Ugody frankowe z Raiffeisen Bankiem mogą oferować szansę na złagodzenie finansowego obciążenia dla kredytobiorców. Ważne jest, aby każdy zainteresowany dokładnie analizował propozycje banku, korzystał z profesjonalnego doradztwa i dokonywał wyborów najlepiej odpowiadających jego sytuacji finansowej.

Proces Negocjacji Ugody z Raiffeisen Bankiem

Negocjacje ugody Raiffeisen Bankiem to skomplikowany proces, wymagający od kredytobiorców przygotowania i zrozumienia swoich praw oraz możliwości. Poniżej przedstawiono kluczowe kroki, które mogą pomóc w efektywnym prowadzeniu negocjacji.

Krok po Kroku

 1. Analiza Prawna Umowy Kredytowej: Pierwszym krokiem jest dokładna analiza umowy kredytowej pod kątem ewentualnych nieprawidłowości lub klauzul abuzywnych, które mogą stanowić punkt wyjścia do negocjacji.
 2. Zbieranie Dowodów: Ważne jest, aby zebrać wszelkie dowody potwierdzające swoją sytuację finansową oraz historię kredytu.
 3. Formułowanie Propozycji Ugody: Na podstawie zebranej dokumentacji i analizy finansowej należy sformułować realistyczną propozycję ugody do przedstawienia bankowi.
 4. Rozmowy z Bankiem: Proces negocjacji zwykle rozpoczyna się od serii rozmów z przedstawicielami banku, podczas których przedstawia się swoje argumenty i propozycję ugody.
 5. Konsultacje z Ekspertami: W trakcie procesu negocjacji zaleca się korzystanie z pomocy ekspertów prawniczych oraz finansowych, którzy mogą doradzić najlepsze strategie i rozwiązania.

Do Czego Dążyć w Negocjacjach?

 • Sprawiedliwość Warunków: Celem jest osiągnięcie warunków ugody, które są sprawiedliwe i nie prowadzą do nadmiernego obciążenia finansowego kredytobiorcy.
 • Transparentność: Wszelkie ustalenia powinny być jasno określone i zrozumiałe dla obu stron, aby uniknąć przyszłych nieporozumień.
 • Elastyczność: Warto dążyć do uzyskania jak największej elastyczności warunków ugody, aby mogły one zostać dostosowane do zmieniających się okoliczności finansowych kredytobiorcy.

Prawne Aspekty Ugód Frankowych

Ugody frankowe mają również istotne konsekwencje prawne, które zainteresowani kredytobiorcy powinni rozważyć. Oto kilka kluczowych punktów:

Klauzule Abuuzywne

 • Identyfikacja i Walka z Klauzulami Abuuzywnymi: Wiele umów kredytowych zawiera klauzule, które mogą być uznane za abuzywne. Ich zidentyfikowanie i zakwestionowanie może stanowić ważny element negocjacji ugody.

Orzecznictwo Sądowe

 • Przegląd Orzecznictwa: Analiza orzecznictwa sądowego dotyczącego podobnych przypadków ugód może dostarczyć cennych wskazówek i argumentów do wykorzystania w negocjacjach.

Aspekty Podatkowe

 • Konsekwencje Podatkowe Ugód: Ważne jest, aby być świadomym ewentualnych obowiązków podatkowych wynikających z ugody, takich jak podatek od darowizn czy przychodu z odpisu długu.

Wnioski i Zalecenia

Ugody frankowe z Raiffeisen Bankiem oferują szansę na rozwiązanie problemów finansowych wielu kredytobiorców. Kluczem do sukcesu jest jednak dogłębna analiza własnej sytuacji, skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawniczej oraz finansowej, i przede wszystkim, skuteczne negocjacje z bankiem.

Pamiętaj, że każda ugoda jest indywidualna i powinna być dostosowana do twoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Ważne jest, aby podejmować decyzje oparte na rzetelnych informacjach i przemyślanych strategiach.

Zalecenia

 • Nie unikaj dialogu z bankiem: Aktywne poszukiwanie rozwiązania jest zawsze lepsze niż unikanie problemu.
 • Korzystaj z pomocy ekspertów: Profesjonalne doradztwo może znacząco zwiększyć szanse na korzystną ugody.
 • Bądź przygotowany na kompromis: Czasem warto rozważyć pewne ustępstwa, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest stabilność finansowa.

Raiffeisen Bank i ugody frankowe to skomplikowana kwestia, ale z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem, możliwe jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania.