Berserkers Olsztyn

0
480
Rate this post

Lokalne ma znaczenie

Współcześnie przepływ informacji wzniósł się na taki poziom, że nie zdążymy nawet mrugnąć okiem, a już wiemy co wydarzyło się na drugim krańcu świata. Media ogólnoświatowe, ogólnopolskie czy regionalne nieustannie pracują nad tym, byśmy mogli jak najszybciej wiedzieć, co gdzie się wydarzyło.
Wszystkie środki masowego przekazu mają za zadanie przede wszystkim precyzyjnie informować o różnych wydarzeniach, interpretować je
i komentować. Każde na określonym poziomie; światowym, krajowym czy lokalnym. Te ostatnie, pomimo problemów z jakimi się borykają i często zaniku ich znaczenia, wydają się, że odgrywać szczególne role.
W sposób szczególny łączą ludzi, wytwarzają wspólnotę wartości, budują lokalną społeczność. Zwykle wolne od polityki, podziałów czy kłótni.
Przykładem lokalnej gazety może tu być Twój Kurier Olsztyński.
To bezpłatny dwutygodnik wydawany nakładem 15 000 egzemplarzy. Nieznany szerszej liczbie odbiorców, jednak mający duże znaczenie dla społeczności Olsztyna i okolic.
Środki masowego przekazu to element kultury. Także tej lokalnej. Dlatego pełnią tak ważne role. Choćby trafiały do małej liczby osób, to są dla niej kluczowe i bardzo potrzebne.