Odszkodowanie zdrowotne

0
528
Rate this post

Nieszczęścia chodzą parami i niestety nieważne jak bardzo będziemy się starać nie zawsze uda nam się uniknąć wypadku. Oczywiście zawsze warto mieć odszkodowanie zdrowotne.
Co zrobić po wypadku, jeśli jesteś ranny?
Najważniejsze będzie dla Ciebie ustalenie danych personalnych sprawcy wypadku. Zanotuj imię i nazwisko sprawcy, numer jego polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model jego pojazdu. Jeśli nie pozwoli na to Twój stan zdrowia, o spisanie danych i okoliczności zdarzenia zadba wezwana na miejsce policja. Tę warto wezwać także jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów.
Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?
Masz już dane sprawcy wypadku. Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Podobnie jak w przypadku szkody komunikacyjnej, wniosek o wypłatę odszkodowania składasz do tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC wykupił sprawca wypadku. Innymi słowy szkodę likwidujesz z OC sprawcy. Pamiętaj o tym, że naprawy szkód związanych z obrażeniami ciała, pokrycia kosztów leczenia po wypadku, dojazdów do placówek medycznych i na rehabilitację nie ma w zakresie polisy autocasco (AC). Jeśli nie wiesz, w jakim zakładzie jest ubezpieczony sprawca, możesz sprawdzić to na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wpisując dane w postaci numeru rejestracyjnego pojazdu kierowcy odpowiedzialnego za wypadek.